• ביטוח

  חברת פריים ליס בשונה מחברות ליסינג אחרות מבטחת את כל כלי הרכב בביטוח מקיף באמצעות חברת ביטוח חיצונית.
  במסגרת זו אנו זוכים לשירות מלא ורחב ונהנים (ביחד עם הלקוחות שלנו) מכל היתרונות של חברת ביטוח גדולה.
  היתרון הבולט בביטוח מקיף הוא בזהות אינטרסים בין חברת הליסינג לבין הלקוח, הבא לידי ביטוי בהצבת שיקולי השירות והבטיחות בראש סדר העדיפויות.
  לנציגי הביטוח בפריים ליס ידע רב ומקצועי, בעלי ניסיון וותק רב שנים בתחום הביטוח האלמנטארי ובדגש על ביטוח רכב.
  נציגי הביטוח המקצועי והמיומן של פריים ליס ישמחו להעניק לך שירות מהיר בכל סוגיה.

 • מונחים ומושגים - עולם הביטוח

  חברת ביטוח - חברה העוסקת בניהול סיכונים פיננסים, (מוגדת כחברה חוץ בנקאית) בתחומים שונים ובין היתר בביטוח כלי רכב הן בנזקי רכוש והן בנזקי גוף.
  חברת ביטוח אמורה לעמוד בכל התקנות, החוקים והדרישות של המפקח על הביטוח ולפעול בהתאם.

  ביטוח חובה  - מסמך המופק ע"י חברת ביטוח המהווה אסמכתא חוקית לצורך כיסוי פגיעות גוף בקרות תאונה, החוק מחייב המצאות של תעודת ביטוח חובה בתוקף בכל עת ברכב.
  פוליסת ביטוח -  חוזה הנכרת בין חברת הביטוח לבין המבוטח בעניין נזקי רכוש בכל הכרוך בנזק ישיר או עקיף לרכב וכמו כן נזקים שיגרמו לצד שלישי ע"י הרכב המבוטח.

  ביטוח מקיף –  כיסוי עבור נזק לרכב המבוטח כתוצאה מהתנגשות, התהפכות,נזקי אש, התפוצצות התלקחות וכל נזק שארע תוך כדי ניסיון גניבה ופריצה לרכב, שיטפון, סערה ומעשה זדון שלא נעשה ע"י המבוטח או מי מטעמו, האמור כולל גם כיסוי צד ג'-  שהוא כסוי עבור נזק לרכוש לצד שלישי הנגרם תוך שימוש ברכב מנועי.
  תאונה – מצב בו הרכב ניזוק מאחד מחלקיו או יותר ע"י פגיעה בגורם שלישי ו/או לחילופין על ידו, כמו כן בעת קרות נזק עצמי.

  שמאי – בעל כתב הסמכה ממשרד התחבורה אשר בסמכותו לקבוע את אומדן עלות תיקון הרכב לאחר תאונה או כל אירוע ביטוחי, כמו כן יש בסמכותו להכריז על השבתת הרכב.

  חוות דעת שמאי – מסמך אשר מופק ע"י השמאי, מסמך זה מתעד במלל ובתמונות את הנזק ואת ועלותו תיקון הרכב בחלוקה למחירי החלפים ומחירי העבודות לרבות עלות הבצע והחומרים השונים.

  צד ג' -  כל רכב או גורם אחר שהיה מעורב בתאונה עם הרכב המבוטח ללא כל קשר לגורם האשם.

  אירוע פח"ע – מצב בו הרכב ניזוק ע"י פעולות איבה וטרור מחוץ לגבולות המדינה או במצב כשל מלחמה בתוך גבולות המדינה.
  במקרה שכזה ייבדק הרכב ע"י שמאי מטעם מס רכוש והפיצוי בגין הנזק ישולם ישירות ללקוח ללא כל תלות בקיום ביטוח מקיף.